fbpx

หน้าแรก

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

ผู้บริหารโรงเรียน

นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

📢 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศทั่วไปประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวรับสมัคร ม.1    ข่าวรับสมัคร ม.4