fbpx

หน้าแรก

🏫ประกาศผลสอบวัดความรู้ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 🔗www.benjama.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารโรงเรียน

นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

📢 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศทั่วไปประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวรับสมัคร ม.1    ข่าวรับสมัคร ม.4