fbpx

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานสระว่ายน้ำและศูนย์กีฬา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานสระว่ายน้ำและศูนย์กีฬา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562